NAFT WAAS (Time Out)

Project om schooluitval en vroegtijdig schoolverlaten in het (gewoon en buitengewoon) secundair onderwijs tegen te gaan.

NAFT staat voor Naadloos Flexibel Traject.

Het project werkt preventief en remediërend om schooluitval te vermijden en richt zich zowel naar leerlingen, klasgroepen als leerkrachten(teams) en scholen: 

  • leerlingen kunnen individueel of in groep worden begeleid om sociale en schoolse vaardigheden te versterken
  • klasgroepen kunnen worden begeleid om een positief klasklimaat te creëren
  • de leerkrachten worden gecoacht om een verbindend leer- en leefklimaat te creëren