Buitenschoolse opvang via De Sprinkhaan

In het kleuter- en basisonderwijs wordt er buitenschoolse opvang aangeboden. Verschillende scholen werken hiervoor samen met de stedelijke buitenschoolse groepsopvang, De Sprinkhaan. Zij verzorgen buitenschoolse opvang voor- en naschools en op woensdagnamiddag.