NAFT WAAS

NAFT staat voor Naadloos Flexibel Traject.

NAFT-trajecten worden ingezet om schooluitval tegen te gaan.

Er zijn 3 aanbieders van NAFT in de regio Waasland: Naft Waas, Profo en Groep Intro.

Elk traject start met een aanmelding door het CLB.

Alle aanmeldingen worden wekelijks verdeeld onder de aanbieders op de Naft cel. De aanbieder die de aanmelding toegewezen krijgt, neemt contact op met de betrokken school en CLB-medewerker om het traject op te starten.