Oudergroepen

Begeleiding van groepswerk met kwetsbare ouders.

De ouders kunnen met twijfels, vragen en zorgen over de opvoeding van hun kind samen met andere ouders in groep ervaringen uitwisselen, informatie opdoen, zoeken naar antwoorden, steun ervaren en deskundig advies vinden.  
De ouders komen om de 14 dagen samen onder begeleiding van een groepswerker.