TOM, Traject Op Maat

TOM versterkt de sociale vaardigheden van lagere school kinderen. 

Traject op Maat heeft als doel kinderen te versterken in sociale vaardigheden en hen aan te moedigen in een positieve interactie met klas- en schoolgenoten.
Tijdens het traject kan er gewerkt worden met klasgroepen, ouderbabbels, speelplaatswerking…