Kort residentiële opvang

Heb je nood aan tijdelijke opvang van je kind?
Soms stapelt de ellende en pech zich op, of er ontstaat een crisis, of word je geconfronteerd met een onverwachte gebeurtenis...
Als ouder kan je vrijwillig beroep doen op onze residentiële opvang omdat je even hulp nodig hebt bij de zorg en opvang van je kind.