TOM, Traject Op Maat

TOM (Traject Op Maat) wil kinderen in de lagere school versterken in hun sociale vaardigheden en hen aanmoedigen in een positieve interactie met klasgenoten.